Samenwonen, waar moet je aan denken?

14/01/2014 09:07Reageren uitgeschakeldViews: 5
via: denieuwereporter.nl

via: denieuwereporter.nl

Als je gaat samenwonen is dat natuurlijk leuk en spannend. Naast verhuizen, het inrichten van de woning en het uitzoeken van meubels, moet er ook op financieel gebied veel geregeld worden. Waar moeten jullie afspraken over maken als je gaat samenwonen en hoe leggen jullie dat vast?

Formeel samenwonen

Het is niet verplicht om formeel vast te leggen dat jullie samenwonen. Als één van jullie beide overlijdt heb je echter nergens recht op en ook als jullie uit elkaar gaan ligt er niets vast. Dit kan voor grote problemen kan zorgen. Ook al zijn dit scenario’s waar je op dat moment liever niet aan denkt, toch is het verstandig om bepaalde afspraken te maken en deze juridisch vast te leggen. Daarnaast kunnen jullie profiteren van fiscale voordelen. Formeel samenwonen kan op verschillende manieren: via een samenlevingscontract, een geregistreerd partnerschap of door te trouwen.

Samenlevingscontract

De meeste stellen die gaan samenwonen, kiezen voor een samenlevingscontract. Dit contract kun je door een notaris laten opstellen en heeft bepaalde voordelen. Zonder contract gaat de helft van jullie gezamenlijke bezittingen na het overlijden van een van beide naar de familie. Dit kan gaan over meubels, geld, maar ook over de helft van de koopwoning. Een samenlevingscontract met verblijvingsbeding voorkomt dat. Echter is een testament bij de notaris wel nodig om erfgenaam van elkaar te worden. Een ander voordeel is dat veel pensioenfondsen partners alleen accepteren met een samenlevingsovereenkomst. Mocht één van beide overlijden dan heeft de ander met partnerpensioen recht op het pensioen van de overledene. In het contract leggen jullie daarnaast verschillende afspraken vast, zoals wat van wie is en hoe jullie het financieel regelen. Betalen jullie beide evenveel mee aan de vaste lasten of leggen jullie naar verhouding een bedrag in? Het kan ook zijn dat één van beide spaargeld inlegt. In het samenlevingscontract kan dan vastgelegd worden dat je daar recht op hebt, mocht het mis gaan. Tot slot kunnen jullie vast leggen hoe jullie het willen regelen als jullie uit elkaar gaan.

Geregistreerd partnerschap of trouwen

Veel mensen vinden geregistreerd partnerschap of trouwen een grote stap. Bij deze vormen van formeel samenwonen leggen jullie namelijk je relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.  Jullie hebben dan ook verschillende rechten en plichten naar elkaar, zoals de plicht elkaar te onderhouden en het recht op alimentatie als de relatie eindigt en een van beide niet in levensonderhoud kan voorzien. Het recht op een erfenis wordt via een geregistreerd partnerschap of huwelijk ook automatisch geregeld. Alle bezittingen en schulden zijn van jullie samen. Bij de notaris kunnen jullie bepaalde zaken uitsluiten door huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden af te sluiten. Het verschil tussen beide vormen is dat een kind geboren in een huwelijk tussen een man en een vrouw automatisch beide echtgenoten als ouder heeft, bij geregistreerd partnerschap is dat niet het geval. Een geregistreerd partnerschap is daarnaast buiten de rechter om te beëindigen, mits er geen minderjarige kinderen in het spel zijn. Een scheiding aanvragen gaat altijd via de rechter.

Tags:

Reacties zijn gesloten